Darmwetenschap

Relatie tussen stress, slaap, je brein en je darmen

Examenstress? De gouden tips!

Uit recent onderzoek, blijkt dat 73% van de Nederlandse studenten slaapproblemen heeft tijdens stressvolle periodes.

Als je voor een spannende gebeurtenis staat (zoals een examen) is een veelgehoord advies om vooral voor een goede nachtrust te zorgen. Dat is heel logisch maar ook makkelijker gezegd dan gedaan.

Dat je ook door aan je darmgezondheid te werken je slaapkwaliteit en gevoel van stress kunt verbeteren, was voor de meeste studenten onbekend. Hier liggen veel kansen.

In hetzelfde onderzoek zegt twee derde van de studenten namelijk dat ze denken dat gezond en gevarieerd eten belangrijke actiepunten zijn tijdens stressvolle periodes. Door bijvoorbeeld nadruk te leggen op vezelrijke voeding, gefermenteerde producten en probiotica kunnen de darmen (en darmbacteriën) wat extra aandacht krijgen.

Lees hier alles over het onderzoek of bekijk de factsheet.

Wat is de relatie tussen stress, slaap, je brein en je darmen?

We vroegen het in een voor Nederlandse studenten representatieve steekproef aan 524 studenten. Dat zijn ervaringsdeskundigen bij uitstek! Bijna 60% ervaart stress, 57% prestatiedruk en 39% kan moeilijk ontspannen. 28% geeft aan slecht te slapen en bijna 20% heeft last van darmproblemen. Het onderzoek levert nog meer opvallende uitkomsten op. Kijk maar mee.

De invloed van stress

Stress, slaapproblemen en darmproblemen blijken opvallend vaak in combinatie voor te komen. Zo heeft driekwart van de studenten met stress ook last van slaapproblemen. En 35% van de studenten, die stress ervaren, heeft ook last van zijn darmen.

Een jongen met zijn handen op zijn buik en kijk of hij pijn heeft.

Darmgezondheid en stress

We hebben de studenten ook gevraagd wat volgens hen goed helpt tegen stress. In de top 3 van tips tegen stress staan goed slapen, bewegen of sporten en gezond eten. Ook worden yoga of mediteren, minder alcohol drinken en minder roken genoemd.  Volgens 16% van de studenten is het verbeteren van de darmgezondheid goed tegen stress en 8% noemt specifiek probiotica.

Slapen en darmgezondheid

Dat het verbeteren van de darmgezondheid kan helpen bij slecht slapen, zegt maar 17% van de studenten. De studenten noemen hier vooral bewegen of sporten, gezond eten en minderen met alcohol en roken, yoga of mediteren belangrijk voor een goede nachtrust. 6% noemt probiotica.

Hoe houd je de darmen in balans?

De studenten noemen gezond eten, bewegen/sporten en minder alcohol drinken. 46% van de studenten noemt regelmatig probiotica nemen en 25% supplementen nemen als activiteiten om de darmen gezond te houden. Toch neemt slechts 15% van de studenten zelf probiotica en 15% supplementen.

Link tussen darmen en brein
86% van de studenten weet dat darmbacteriën de gezondheid beïnvloeden. Ze weten dan weer minder vaak dat darmbacteriën ook van invloed kunnen zijn op je humeur: bijna de helft weet dit. Iets meer dan de helft weet dat de relatie tussen je darmen en je brein twee kanten op werkt: je darmen beïnvloeden je brein en je brein beïnvloedt je darmen. De overige studenten weten het niet of denken dat die relatie maar 1 kant op werkt (van brein naar darmen of van darmen naar brein). Slechts 4% van de studenten denkt dat de darmen en het brein helemaal los van elkaar staan.

Een lachende vrouw met een slaapmasker in bed.

Stress, slaap en darmen

Studenten ervaren vaak een relatie tussen stress, slaap en darmen. Zo vinden bijna alle studenten dat stress kan leiden tot minder goed slapen. En minder goed slapen kan volgens ruim de helft van de studenten leiden tot darmproblemen. Andersom kunnen ook darmproblemen leiden tot stress en slecht slapen, vindt het merendeel van de studenten.

Toch denkt maar een klein percentage van de studenten dat het verbeteren van de darmgezondheid een rol kan spelen tegen stress (16%) en slecht slapen (17%). Hier valt dus nog wat gezondheidswinst te behalen.

Uit het onderzoek komen nog meer interessante resultaten:

  • Vrouwelijke studenten hebben vaker last van darmproblemen dan mannelijke studenten
  • Uitwonende studenten hebben vaker last van darmproblemen dan thuiswonende studenten
  • WO-studenten hebben vaker last van darmproblemen dan HBO-studenten
  • Studenten zonder darmproblemen geven een 7,6 als cijfer voor hun gezondheid, tegenover een 6,9 bij studenten met darmproblemen
  • Mannelijke studenten geven hun gezondheid een hoger cijfer (7,7) dan vrouwelijke studenten (7,3)
  • Ruim 1 op de 5 studenten gebruikt wel eens probiotica
  • 1 op de 5 studenten doet zelf niet bewust iets om de darmen gezond te houden

Bron onderzoek

Onderzoek onder 524 studenten (WO-HBO) over slaap, stress en darmgezondheid, uitgevoerd in maart 2023 in opdracht van Yakult door Brand Meester & Dynata.

Benieuwd naar de feiten en fabels over slaap?

Of hoeveel slaap je eigenlijk nodig hebt en waarom? En of je darmbacteriën invloed hebben op hoe je slaapt? Wat de invloed is van stress op slaap en je darmbacteriën? Bekijk dan het interactive webinar over slaap, darmgezondheid en voeding!

Test wat je zelf weet over slaap en ontdek wat je kunt doen om beter te slapen.

Ontdek meer over de relatie tussen slaap en darmflora